Kính gửi : Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi đến Quý khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/10/2020.

 

Lưu ý : Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini thay đổi.