Kính gửi Quý Khách hàng,

 Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định số 559/QĐ/TGĐ-MXV vv Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

Trân trọng!