(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 11/03/2021, 21:07 (GMT+7)
Thứ Năm, 11/03/2021, 21:07 (GMT+7)

OPEC: Nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng 5.89 triệu thùng/ngày

OPEC: Nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng 5.89 triệu thùng/ngày

Trong báo cáo Thị trường Dầu thô tháng Ba của mình, OPEC cho biết sản lượng khai thác dầu thô của cả nhóm đạt 24.85 triệu thùng/ngày trong tháng Hai, 2021, giảm 0.65 triệu thùng so với tháng Một.

Cũng trong báo cáo này, OPEC ước lượng sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ trong năm 2020 giảm 0.93 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn 11.31 triệu thùng/ngày. Trong đó, sản lượng khai thác dầu của khu vực vịnh Mexico, đạt 1.65 triệu thùng/ngày, giảm 0.24 triệu thùng. Sản lượng khai thác dầu trên đất liền cũng giảm 0.24 triệu thùng/ngày xuống còn 2.36 triệu thùng/ngày.

Sang năm 2021, sản lượng khai thác dầu của Mỹ được OPEC dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống chỉ còn 11.24 triệu thùng, giảm 0.7 triệu thùng so với năm 2020.

Đối với nhu cầu dầu toàn cầu, OPEC dự báo trong năm 2020, nhu cầu dầu sẽ chỉ còn 90.39 triệu thùng/ngày, giảm 9.6 triệu thùng so với năm 2019. Tuy nhiên mức giảm này thấp hơn so với mức giảm 9.72 triệu thùng/ngày trong báo cáo hồi tháng Hai.

Sang năm 2021, nhu cầu dầu thế giới sẽ phục hồi 5.89 triệu thùng/ngày lên mức 96.27 triệu thùng/ngày, mức phục hồi lớn hơn dự báo trong tháng Hai ở mức 5.79 triệu thùng/ngày.

Chart, bar chartDescription automatically generated

Nguồn: mxvnews.com