Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 06/2021, EIA đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô trong năm 2021 và năm 2022. Theo đó, nhu cầu trong năm 2021 sẽ tăng 5.41 triệu thùng/ngày so với năm 2020, lên 97.7 triệu thùng/ngày và nhu cầu trong năm 2022 sẽ tăng 3.64 triệu thùng/ngày so với năm 2021, lên mức 101.4 triệu thùng/ngày.

Trong năm 2021, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ giảm 210,000 thùng/ngày xuống 11.1 triệu thùng/ngày, ít hơn so với dự báo giảm 230,000 thùng/ngày đưa ra vào tháng trước và nhu cầu xăng dầu sẽ tăng 1.52 triệu thùng/ngày lên 19.64 triệu thùng/ngày, nhiều hơn dự báo tăng 1.49 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng trước. Trong khi đó sản lượng và nhu cầu xăng dầu trong năm 2022 sẽ đạt lần lượt 11.85 triệu thùng/ngày và 20.68 triệu thùng/ngày.

Nguồn: mxvnews.com