Cơ quan giám sát thực phẩm của Nga cho biết, xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 11 ở mức 1.1 triệu tấn, tương đối ổn định so với mức 1.2 triệu tấn trong tuần trước, nâng tổng xuất khẩu lúa mỳ kể từ đầu niên vụ 2020/21 (tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2020) lên 20.7 triệu tấn, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ sang Ai Cập giứ nguyên ở mức 300,000 tấn trong tuần trước. Trong khi xuất khẩu lúa mỳ sang Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đạt 200,000 tấn, không thay đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, xuất khẩu lúa mỳ sang Bangladesh tăng mạnh lên 62,000 tấn, từ 2,000 tấn trong tuần trước.

Đối với ngô, xuất khẩu ngô của Nga đạt 72,000 tấn, cao hơn 4% so với tuần trước, nâng tổng xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ lên mức 671,000 tấn, thấp hơn 32% so với cùng kỳ niên vụ trước.