(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 26/01/2021, 20:20 (GMT+7)
Thứ Ba, 26/01/2021, 20:20 (GMT+7)

Nam Phi: SAGIS ước tính tồn kho ngô tính đến cuối tháng 12 ở mức 5.36 triệu tấn

Nam Phi: SAGIS ước tính tồn kho ngô tính đến cuối tháng 12 ở mức 5.36 triệu tấn

Dữ liệu đến từ Trung tâm Tin tức Ngũ cốc Nam Phi (SAGIS) cho thấy, xuất khẩu ngô tính đến cuối tháng 12 ước tính đạt 2.095 triệu tấn. Trong khi đó, tồn kho ngô tính đến cuối tháng 12 đạt 5.36 triệu tấn, thấp hơn so với mức 6.256 triệu tấn cuối tháng 11. Lượng ngô tồn kho này bao gồm 3.4 triệu tấn ngô trắng và 1.96 triệu tấn ngô vàng.

Niên vụ 2020/2021 có thể là năm xuất khẩu thành công nhất trong lịch sử của đất nước này, tuy nhiên thời tiết khô hạn tại các khu vực sản xuất chính làm hạn chế một số kỳ vọng sản lượng ngô. Nhu cầu nhập khẩu của Châu Phi tăng cao là những yếu tố tích cực cho xuất khẩu ngô của Nam Phi. Bên cạnh đó, Nam Phi có thể duy trì tốc độ xuất khẩu ngô vàng trong năm tới, bởi nhiều nước xuất khẩu khác như Argentina và Biển Đen hiện đang không thể cạnh tranh được.

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ước tính sản lượng ngô của Nam Phi niên vụ 2020/2021 sẽ đạt 16 triệu tấn, đây là mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau mức sản lượng 17.5 triệu tấn trong niên vụ 2016/2017.