(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 31/08/2020, 15:01 (GMT+7)
Thứ Hai, 31/08/2020, 15:01 (GMT+7)

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 31/08 – 06/09/2020

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 31/08 – 06/09/2020

 

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 31/08/2020 đến 06/09/2020 như sau:

 • Thứ hai – ngày 31/08:
 • 22:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 21/08 – 27/08 của USDA.
 • Thứ ba – ngày 01/09:
 • 3:00 sáng: Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA.
 • Thứ tư – ngày 02/09:
 • 2:00 sáng: Báo cáo Ép dầu & Chế biến ngũ cốc của USDA.
 • 21:30 tối: Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol của EIA.
 • Thứ năm – ngày 03/09:
 • 19:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 21/08 – 27/08 của USDA.
 • Thứ bảy – ngày 25/09:
 • 2:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 01/09.

 

Giaodich24