(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 10/08/2020, 13:18 (GMT+7)
Thứ Hai, 10/08/2020, 13:18 (GMT+7)

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 10/08 – 16/08/2020

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 10/08 – 16/08/2020

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 10/08/2020 đến 16/08/2020 như sau:

 • Thứ hai – ngày 10/08:
 • 22:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 31/07 – 06/08 của USDA.
 • Thứ ba – ngày 11/08:
 • 3:00 sáng: Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA
 • Thứ tư – ngày 12/08:
 • 21:30 tối: Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol của EIA.
 • 23:00 tối: Báo cáo Cung – cầu ngũ cốc tháng 8 của USDA.
 • Báo cáo Nhập khẩu tháng 7 của Hải quan Việt Nam
 • Thứ năm – ngày 13/08:
 • 19:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 31/07 – 06/08 của USDA.
 • Thứ bảy – ngày 15/08:
 • 2:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 11/08.

 

Giaodich24