Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Initial claims) trong tuần kết thúc ngày 26/06 giảm nhẹ về mức 364,000, thấp hơn so với dự đoán 390,000 người. Số liệu của tuần trước điều chỉnh lên mức 415,000 người.

Số lượng đơn yêu cầu tiếp tục hưởng trợ cấp (Insured unemployment) trong tuần kết thúc ngày 19/06 tăng lên mức 3.469 triệu người.

Nguồn: mxvnews.com