(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 20/11/2019, 10:27 (GMT+7)
Thứ Tư, 20/11/2019, 10:27 (GMT+7)

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 20/11/2019

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 20/11/2019

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV