Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 98 tỷ feet khối lên 2,313 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 28/05.

Số liệu cụ thể trong báo cáo như sau:

Nguồn: mxvnews.com