Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 55 tỷ feet khối lên 2,482 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 17/06.

Số liệu cụ thể trong báo cáo như sau:

\

Nguồn: mxvnews.com