Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 115 tỷ feet khối lên 2,215 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 21/05.

Số liệu cụ thể trong báo cáo như sau:

Nguồn: mxvnews.com