Theo báo cáo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/06 đã giảm 7.4 triệu thùng.

Một số số liệu quan trọng trong báo cáo của EIA như sau:

Theo báo cáo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/06 đã giảm 7.4 triệu thùng.

Một số số liệu quan trọng trong báo cáo của EIA như sau:

Nguồn: mxvnews.com