EIA cho biết sản lượng dầu của Mỹ từ 7 hệ thống đá phiến lớn dự kiến sẽ tăng 38,000 thùng/ngày trong tháng 07/2021, lên khoảng 7.8 triệu thùng/ngày – mức cao nhất kể từ tháng 11/2020.

Mức gia tăng lớn nhất sẽ đến từ Permi, vào khoảng 56,000 thùng/ngày, lên mức 4.66 triệu thùng/ngày. Dữ liệu của EIA cho thấy sản lượng chủ yếu sẽ gia tăng ở Permi và Appalachia, trong khi 5 lưu vực khác sẽ có sản lượng giảm hoặc không đổi. Sản lượng tại Eagle Ford, Baken và Montana dự kiến sẽ đồng loạt giảm 4,000 thùng/ngày.

Theo báo cáo của EIA, sản lượng khí tự nhiên sẽ tăng 0.1 tỷ feet khối/ngày lên mức 84.3 tỷ feet khối/ngày vào tháng 7, thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 86.6 tỷ feet khối/ngày trong tháng 12/2019. Sản lượng khí tự nhiên tại Appalachia sẽ tăng dưới 0.1 tỷ feet khối/ngày lên 34.6 tỷ feet khối/ngày trong tháng 7.

EIA cho biết cấc nhà sản xuất đã khoan 532 giếng mới và hoàn thành 779 giếng trong các lưu vực đá phiến lớn vào tháng 5 vừa rồi. Điều đó khiến tổng số giàn khoan chưa hoàn thành (DUC) giảm 247 xuống 6,521, mức thấp nhất từ tháng 09/2018.

Nguồn: mxvnews.com