(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Bảy, 07/11/2020, 00:47 (GMT+7)
Thứ Bảy, 07/11/2020, 00:47 (GMT+7)

Brazil: Datagro tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 lên 134.44 triệu tấn

Brazil: Datagro tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 lên 134.44 triệu tấn

Hãng tư vấn Datagro cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 tại Brazil dự kiến đạt 134.44 triệu tấn, cao hơn so với mức 131.69 triệu tấn dự báo hồi cuối tháng 7. Cơ sở của mức tăng dự báo sản lượng này là diện tích gieo trồng dự kiến tăng 3% so với niên vụ trước lên mức 38.68 triệu héc-ta. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp Brazil tăng diện tích gieo trồng đậu tương.

Đối với ngô, Datagro cũng điều chỉnh tăng dự báo sản lượng niên vụ 2020/21 lên mức kỷ lục 114.48 triệu tấn, từ 112.13 triệu tấn trong dự đoán hồi tháng 7. Tổng diện tích gieo trồng ngô cả hai vụ của Brazil trong niên vụ tới dự kiến đạt 19.77 triệu héc-ta, cao hơn so với mức 19.28 triệu héc-ta trong dự báo trước, và cao hơn so với mức 18.99 triệu héc-ta trong niên vụ 2019/20.