BÁO CÁO GIAO HÀNG CỦA USDA

(Export Inspections tuần kết thúc ngày 22/07)

 

 

Báo cáo giao hàng của USDA: Giao hàng ngô và lúa mỳ giảm, đậu tương tăng

 

Giaodich24