Kính gửi : Quý Khách hàng,

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 16/08/2021.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

Lưu ý: Ký quỹ Đường 11 tăng 246$

 

 

Trân trọng!