Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định số 343/QĐ/TGĐ-MXV vv ban hành mức ký quỹ  giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 26/07/2021.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

Lưu ý: Cà phê Arabica tăng 3795$

 

Giaodich24