Theo số liệu chính thức, tồn kho sản phẩm lọc dầu của Australia tăng lên mức tương đương với 68 ngày nhập khẩu trong tháng Một, và là mức tồn kho theo ngày nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 05/2013. Lượng tồn kho này tăng mạnh từ mức 60 ngày hồi tháng 12.

Dù vậy, mức tồn kho này vẫn thấp hơn nhiều so với nghĩa vụ của Australia, với tư cách là thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, phải có đủ lượng tồn kho tương đương với 90 ngày nhập khẩu.

Nguồn: mxvnews.com