Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 11/06:

- Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 8.5 triệu thùng so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 3.3 triệu thùng.

- Tồn kho xăng tăng 2.85 triệu thùng, so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 0.6 triệu thùng.

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.96 triệu thùng, so với kỳ vọng của giới phân tích về mức tăng 0.2 triệu thùng.

Nguồn: mxvnews.com