Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 02/07:

- Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 8.0 triệu thùng so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 4.0 triệu thùng.

- Tồn kho xăng giảm 2.7 triệu thùng, so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 2.2 triệu thùng.

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.1 triệu thùng, so với kỳ vọng của giới phân tích về mức tăng 200,000 thùng.

Nguồn: mxvnews.com