(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 11/11/2020, 18:06 (GMT+7)
Thứ Tư, 11/11/2020, 18:06 (GMT+7)

WASDE: Tồn kho đậu tương thế giới giảm hơn 2 triệu tấn so với tháng trước

WASDE: Tồn kho đậu tương thế giới giảm hơn 2 triệu tấn so với tháng trước

Trong Báo cáo Cung – cầu tháng 11 của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/1 tại  Brazil giữ nguyên ở mức dự báo 133.0 triệu tấn trong báo cáo tháng 10, và cao hơn 7 triệu tấn so với mức 126 triệu tấn trong niên vụ trước. Diện tích thu hoạch dự báo đạt 38.6 triệu ha, tăng 1.7 triệu ha so với niên vụ trước. Trong khi năng suất dự kiến thấp hơn một chút so với trung bình 10 năm ở mức 3.45 tấn/ha, nhưng cao hơn 1% so với niên vụ 2019/20. Đây sẽ là năng suất cao thứ hai từ trước tới nay, với kỷ lục trước đó là 3.51 tấn/ha trong niên vụ 2017/18.

Tại Argentina, Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 được USDA dự báo ở mức 51.0 triệu tấn, giảm 5% so với dự báo tháng trước, nhưng cao hơn 4% so với niên vụ trước. Diện tích thu hoạch ước tính vào khoảng 16.9 triệu ha, giảm 2% so với dự báo tháng 10, nhưng cao hơn 1% so với niên vụ 2019/20. Năng suất đậu tương dự báo ở mức 3,02 tấn mỗi ha, giảm 2% so với tháng trước, nhưng cao hơn 3% so với niên vụ trước.

Tại Canada, USDA ước tính sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 ở mức 6.1 triệu tấn, tăng 2% so với dự báo tháng trước, nhưng thấp hơn 1% so với niên vụ trước và 11% so với mức trung bình 5 năm. Diện tích thu hoạch giữ nguyên ở mức dự báo 2.0 triệu ha, trong tháng trước, nhưng thấp hơn 12% so với niên vụ trước và thấp hơn 18% so với mức trung bình 5 năm. Năng suất đậu tương tại Canada được USDA ước tính ở mức 3.05 tấn/ha, tăng 2% so với tháng trước, và cao hơn 13% so với niên vụ 2019/20.