Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) -Giaodich24  gửi tới Quý Khách hàng & Quý Đại lý  thông báo số 875/TB/TGĐ-MXV ngày 16/11/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (xem chi tiết tại đây).

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.