(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 30/11/2020, 22:57 (GMT+7)
Thứ Hai, 30/11/2020, 22:57 (GMT+7)

USDA Export Inspections: Giao hàng đậu tương giảm, ngô và lúa mỳ tăng

USDA Export Inspections: Giao hàng đậu tương giảm, ngô và lúa mỳ tăng

Báo cáo Giao hàng – Export Inspections của USDA tuần từ 20/11/2020 đến 26/11/2020 có các số liệu đáng chú ý sau.

* Chú ý niên vụ các mặt hàng tại Mỹ như sau:

Đậu tương: Từ 01/09 – 31/08 năm sau

Khô đậu: Từ 01/10 – 30/09 năm sau

Ngô: Từ 01/09 – 31/08 năm sau

Lúa mỳ: Từ 01/06 – 31/05 năm sau