(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 16/10/2020, 20:00 (GMT+7)
Thứ Sáu, 16/10/2020, 20:00 (GMT+7)

USDA Daily Export Sales: Đã bán 128,000 tấn ngô và 391,150 tấn đậu tương

USDA Daily Export Sales: Đã bán 128,000 tấn ngô và 391,150 tấn đậu tương

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo:

– Đã bán 128,000 tấn ngô niên vụ 20/21 cho Mexico.

– Đã bán 175,000 tấn đậu tương niên vụ 20/21 cho một quốc gia giấu tên.

– Đã bán 216,150 tấn đậu tương niên vụ 20/21 nhận trong kỳ báo cáo cho một quốc gia giấu tên.

* Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales:

  • Từ 100,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong cùng một ngày.
  • Hoặc 200,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

Riêng đối với dầu đậu tương, khối lượng này lần lượt là 20,000 và 40,000 tấn.