(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 06/10/2020, 05:04 (GMT+7)
Thứ Ba, 06/10/2020, 05:04 (GMT+7)

USDA Crop Progress: Tiến độ thu hoạch mùa vụ ngô hiện đã đạt 25%

USDA Crop Progress: Tiến độ thu hoạch mùa vụ ngô hiện đã đạt 25%

Trong báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ rạng sáng nay, tính đến hết ngày 04/10/2020, USDA báo cáo tiến độ chín hạt ngô Mỹ hiện đã đạt 87%, so với 75% tuần trước, 54% cùng kỳ năm ngoái và 78% trung bình 5 năm qua.

Thu hoạch ngô Mỹ hiện đã đạt 25%, so với 15% tuần trước, 14% cùng kỳ năm ngoái và 24% trung bình 5 năm qua.

Chất lượng ngô Mỹ trên cả nước đạt 62% tốt – tuyệt vời, so với 61% tuần trước và 56% cùng kỳ năm ngoái.