(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 06/10/2020, 05:07 (GMT+7)
Thứ Ba, 06/10/2020, 05:07 (GMT+7)

USDA Crop Progress: Tiến độ thu hoạch đậu tương tăng 18% lên mức 38%

USDA Crop Progress: Tiến độ thu hoạch đậu tương tăng 18% lên mức 38%

Trong báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ rạng sáng nay, tính đến hết ngày 04/10/2020, USDA báo cáo tiến độ rụng lá đậu tương Mỹ đã đạt 85%, so với 74% tuần trước, 67% cùng kỳ năm ngoái và 82% trung bình 5 năm qua.

Thu hoạch đậu tương Mỹ đã đạt 38%, so với 20% tuần trước, 12% cùng kỳ năm ngoái và 28% trung bình 5 năm qua.

Chất lượng đậu tương Mỹ trên cả nước đạt 64% tốt – tuyệt vời, so với 64% tuần trước và 53% cùng kỳ năm ngoái.