(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 29/10/2020, 13:19 (GMT+7)
Thứ Năm, 29/10/2020, 13:19 (GMT+7)

USDA Argentina: Sản lượng lúa mỳ 20/21 dự kiến đạt mức 17.4 triệu tấn

USDA Argentina: Sản lượng lúa mỳ 20/21 dự kiến đạt mức 17.4 triệu tấn

USDA chi nhánh Argentina dự báo, sản lượng lúa mỳ niên vụ 20/21 dự báo đạt 17.4 triệu tấn, cao hơn 1.6 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA. Nguyên nhân chủ yếu lý giải cho việc cắt giảm sản lượng này là mốt lo ngại rằng của hiện tượng La Nina sẽ kéo theo thời tiết khô hạn có thể sẽ gây ra thiệt hại trong vài tháng nữa.

Đối với ngô, sản lượng ngô niên vụ 20/21 được dự báo ở mức 48 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA, chủ yếu là do diện tích gieo trồng giảm. Do sản lượng giảm, USDA Argentina cũng dự báo xuất khẩu ngô niên vụ 20/21 ở mức 33 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA.