(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 22/09/2020, 15:23 (GMT+7)
Thứ Ba, 22/09/2020, 15:23 (GMT+7)

Ukraina: Dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 giảm 19% so với năm ngoái

Ukraina: Dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 giảm 19% so với năm ngoái

Hiệp hội các sản xuất dầu đậu tương của Ukraina dự báo, sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 chỉ ở mức 3 triệu tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giảm diện tích thu hoạch.

Cụ thể, diện tích thu hoạch đậu tương niên vụ 2020/21 là 1.345 triệu tấn, giảm so với 1.58 triệu tấn trong năm 2019.

Bên cạnh đó, sản lượng dậu tương dự kiến ở mức 2.26 tấn/héc-ta, giảm nhẹ so với mức 2.29 tấn/héc-ta trong niên vụ trước.