Kính gửi Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 70/TB/TGĐ-MXV ngày 15/02/2022 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV vào ngày 21/02/2022 (Thứ 2) và 23/02/2022 (Thứ 4).

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm