Kính gửi: Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 453/TB/MXV ngày 13/9/2021 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào các ngày giao dịch 16/09/2021 (thứ năm), ngày 20/09/2021 (thứ hai) và ngày 23/09/2021 (thứ năm).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

Trân trọng!