Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý Quyết định số 717/QĐ/TGĐ-MXV về việc áp dụng mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 26/9/2022. 

Xem chi tiết (tại đây)