Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đại lý,

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi tới Quý khách hàng và Quý đại lý thông báo về việc sửa đổi bổ sung nội dung Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở TKGD hàng hóa (bản cập nhật ngày 13/09/2022)

Xem chi tiết mẫu hợp đồng (tại đây)

Trân trọng !