Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giao dịch24 xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau: