Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTG22

Cao su TSR20 02/2022

31/01/2022

Trước 15:00 ngày 13/01/2022

2

FEFF22

Quặng sắt 01/2022

31/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

3

NQMG22

Dầu WTI Mini 02/2022

17/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

4

MCLEG22

Dầu WTI micro 02/2022

17/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

MPOF22

Dầu cọ thô 01/2022

14/01/2022

Trước 15:00 ngày 12/01/2022

2

ZLEF22

Dầu Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

3

ZSEF22

Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

4

ZREF22

Gạo thô 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

5

ZMEF22

Khô Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

6

ZFTG22

Cao su TSR20 02/2022

31/01/2022

Trước 15:00 ngày 13/01/2022

7

FEFF22

Quặng sắt 01/2022

31/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

Trân trọng!