Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

 - Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NQMF22

Dầu WTI mini 01/2022

15/12/2021

Trước 21:00 ngày 13/12/2021

2

MCLEF22

Dầu WTI micro 01/2022

15/12/2021

Trước 21:00 ngày 13/12/2021

3

CLEF22

Dầu WTI 01/2022

16/12/2021

Trước 21:00 ngày 15/12/2021

 

 - Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

KWEZ21

Lúa mỳ Kansas 12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

2

ZCEZ21

Ngô

12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

3

XCZ21

Ngô Mini 12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

4

ZLEZ21

Dầu Đậu tương 12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

5

ZMEZ21

Khô Đậu tương 12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

6

ZWAZ21

Lúa mỳ

12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

7

XWZ21

Lúa mỳ Mini 12/2021

14/12/2021

Trước 21:00 ngày 10/12/2021

8

MPOZ21

Dầu cọ thô 12/2021

15/12/2021

Trước 15:00 ngày 13/12/2021

9

CCEZ21

Cacao

12/2021

15/12/2021

Trước 21:00 ngày 13/12/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 15/09/2021.

 

Trân trọng!