Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

-  Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOX21

Dầu cọ thô 11/2021

29/10/2021

Trước 15:00 ngày 27/10/2021

2

CPEX21

Đồng 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

3

PLEX21

Bạch kim 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

4

SIEX21

Bạc 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

5

XBX21

Đậu tương Mini 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

6

ZREX21

Gạo thô 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

7

ZSEX21

Đậu tương 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 28/10/2021

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QOZ21

Dầu Brent 12/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

2

RBEX21

Xăng pha chế 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 27/10/2021

 

 

 

 

 

 

Đề nghị quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

 

Trân trọng!