Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

RBEV21

Xăng RBOB 10/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 24/09/2021

2

QOX21

Dầu Brent 11/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 27/09/2021

3

MPOV21

Dầu cọ thô 10/2021

30/09/2021

Trước 15:00 ngày 28/09/2021

4

SBEV21

Đường 11 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

5

PLEV21

Bạch kim 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

6

CPEV21

Đồng 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

7

SIEV21

Bạc 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

8

ZMEV21

Khô Đậu Tương 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 29/09/2021

9

ZLEV21

Dầu Đậu Tương 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 29/09/2021

 

  

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SIEU21

Bạc 09/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 24/09/2021

2

CPEU21

Đồng 09/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 24/09/2021

3

NGEV21

Khí tự nhiên 10/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 24/09/2021

4

PLEU21

Bạch kim 09/2021

28/09/2021

Trước 21:00 ngày 24/09/2021

5

SBEV21

Đường 11 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

6

RBEV21

Xăng RBOB 10/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

7

QOX21

Dầu Brent 11/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 28/09/2021

 

 

  

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

Trân trọng!