Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QWV21

Đường trắng 10/2021

15/09/2021

Trước 21:00 ngày 13/09/2021

2

NQMV21

Dầu WTI Mini 10/2021

16/09/2021

Trước 21:00 ngày 14/09/2021

3

TRUU21

Cao su RSS3 09/2021

17/09/2021

Trước 15:00 ngày 15/09/2021

4

CLEV21

Dầu WTI 10/2021

17/09/2021

Trước 21:00 ngày 16/09/2021

 

  

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

ZCEU21

Ngô 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

2

ZSEU21

Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

3

ZMEU21

Khô Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

4

ZLEU21

Dầu Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

5

ZWAU21

Lúa Mỳ 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

6

ZREU21

Gạo thô 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

7

KWEU21

Lúa mỳ Kansas 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

8

XCU21

Ngô Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

9

XBU21

Đậu Tương Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

10

XWU21

Lúa Mỳ Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

11

MPOU21

Dầu cọ thô 09/2021

15/09/2021

Trước 15:00 ngày 13/09/2021

12

QWV21

Đường trắng 10/2021

15/09/2021

Trước 21:00 ngày 13/09/2021

13

CCEU21

Ca cao 09/2021

15/09/2021

Trước 21:00 ngày 13/09/2021

 

  

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

Trân trọng!