Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPF22

Dầu ít lưu huỳnh 01/2022

10/1/2022

Trước 21:00 ngày 06/01/2022

2

TRUF22

Cao su RSS3 01/2022

25/01/2022

Trước 15:00 ngày 07/01/2022

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUF22

Cao su RSS3 01/2022

25/01/2022

Trước 15:00 ngày 07/01/2022

2

XBF22

Đậu Tương Mini 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 07/01/2022

3

LRCF22

Cà phê Robusta 01/2022

25/01/2022

Trước 21:00 ngày 07/01/2022

4

QPF22

Dầu ít lưu huỳnh 01/2022

12/1/2022

Trước 21:00 ngày 10/01/2022

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.

 

 

Giaodich24