Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1

RBEN21

Xăng RBOB 07/2021

28/06/2021

Trước 02:00 ngày 25/06/2021

2

QOQ21

Dầu Brent 08/2021

28/06/2021

Trước 03:00 ngày 25/06/2021

3

ZFTN21

Cao su TSR 20 07/2021

30/06/2021

Trước 15:00 ngày 28/06/2021

4

MPON21

Dầu cọ thô 07/2021

30/06/2021

Trước 15:00 ngày 28/06/2021

5

SBEN21

Đường 11 07/2021

30/06/2021

Trước 22:00 ngày 28/06/2021

6

ZCEN21

Ngô 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

7

ZSEN21

Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

8

ZMEN21

Khô Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

9

ZLEN21

Dầu Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

10

ZWAN21

Lúa Mỳ 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

11

XCN21

Ngô Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

12

XBN21

Đậu Tương Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

13

XWN21

Lúa Mỳ Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

14

SIEN21

Bạc 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

15

PLEN21

Bạch kim 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

16

CPEN21

Đồng 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

17

FEFM21

Quặng sắt 06/2021

30/06/2021

Trước 02:15 ngày 29/06/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

 

Trân trọng!!