Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý 

Thông báo số 580/TB/TGĐ-MXV ngày 05/8/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố

Chi tiết vui lòng xem tại đây (click)