Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 635/QĐ/TGĐ-MXV về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch hàng hóa tại MXV áp dụng từ ngày 29/08/2022  (Chi tiết vui lòng xem Quyết định đính kèm).(click)