Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 trân trọng thông báo đến quý Khách hàng như sau:

 

1. Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021, MXV sẽ hỗ trợ 50% mức phí cố định (user trader) đối với tất cả các user trader trên hệ thống CQG.

(Từ 720.000đ giàm 50% xuống còn 360.000đ)

2. Từ ngày 01/05/2021, việc thu phí user trader trên CQG hàng tháng sẽ được thực hiện theo quy định của MXV.