Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 24/09/2020.

Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020.

Đ/v: Nghìn Tấn

Niên vụ

Dự đoán

Tuần trước

Năm ngoái

Đậu tương

20/21

2,000 – 3,000

2,457.1

1,038

Khô đậu

19/20

0 – 100

105.4

43.5

20/21

200 – 400

197.3

120.8

Ngô

20/21

1,050 – 1,800

1,609.2

494

Lúa mỳ

20/21

250 – 600

335.7

283.2