(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 02/10/2020, 17:28 (GMT+7)
Thứ Sáu, 02/10/2020, 17:28 (GMT+7)

Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer bị hoãn do lỗi kỳ thuật

Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer bị hoãn do lỗi kỳ thuật

France Agri Mer cho biết Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần sẽ tạm thời bị hoãn do vấn đề kỹ thuật.

Thông thường báo cáo mùa vụ đưa ra vào 14:00 giờ thứ sáu hàng tuần, cho biết thông tin về chất lượng và tiến độ thu hoạch ngô tại nước này.