Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam - Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 523/TB/MXV ngày 12/10/2021 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 19/10/2021 (thứ ba).

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

 

Trân trọng!