Báo cáo Hạn hán – Drought Monitor hàng tuần được phát hành bởi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ – NOAA cho thấy, chỉ số mức độ hạn hán (DSCI) của cả nước tiếp tục tăng lên mức 154 điểm, so với 148 điểm tuần trước đó do thời tiết khô hạn tại nhiều khu vực trong tuần vừa rồi.

Tại khu vực Midwest, chỉ số hạn hán cũng tăng 6 điểm lên mức 62 điểm. Tuy nhiên, khô hạn tại thời điểm này không tác động nhiều đến mức sản lượng cuối cùng của ngô và đậu tương. Đồng thời giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tại đây.

Tại khu vực đồng bằng phía nam, tất cả các khu vực gieo trồng lúa mỳ vụ đông chính đều ghi nhận mức độ hạn hán gia tăng trong tuần vừa rồi, gây ra lo ngại đáng kể đến chất lượng mùa vụ năm nay.