(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Chủ nhật, 27/09/2020, 07:33 (GMT+7)
Chủ nhật, 27/09/2020, 07:33 (GMT+7)

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 28/09 – 04/10/2020

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 28/09 – 04/10/2020

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 như sau:

 • Thứ hai – ngày 28/09:
  • 22:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 18/09 – 24/09 của USDA.
 • Thứ ba – ngày 23/09:
  • 3:00 sáng: Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA.
 • Thứ tư – ngày 30/09:
  • 21:30 tối: Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol của EIA.
  • 23:00 tối: Báo cáo Tồn kho quý đến hết ngày 01/09 của USDA.
 • Thứ năm – ngày 01/10:
  • 19:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 18/09 – 24/09 của USDA.
 • Thứ bảy – ngày 03/10:
  • 2:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 29/09.